Pravo na odstupanje/opoziv

Primljenu robu možete bez navođenja razloga poslati natrag unutar 14 dana. Dodatno na to vam omogućujemo još dodatnih 16 dana za povrat robe. Time imate pravo na 30 dana za povrat robe.

Pravo na odstupanje I opoziv

Sljedeća politika o opozivu vrijedi za ugovore o robi koja se može slati paketom putem pošte.

Pravo opoziva za robu koja je spremna za otpremu

Kao potrošač imate pravo unutar 14 dana bez navoda razloga opozvati ovaj ugovor. Rok opoziva iznosi 14 dana od dana kada ste Vi ili od Vas imenovana treća strana preuzela robu, a koja nije prijevoznik robe.

Kako bi ostvarili pravo opoziva na

niceshops GmbH
Saaz 99
8341 - Paldau
AT

E-Mail: hrvatska@badger-ben.com
Telefon:

javite nam svoju odluku (putem poslanog dopisa poštom, telefonom ili e-mailom) o Vašoj namjeri o opozivu ugovora.

Za to možete koristiti naš obrazac za odstupanje koji, međutim, nije propisan. Samo je potrebno obavijest o korištenju prava na opoziv, kako bi bila valjana, poslati prije isteka roka za opoziv.

Posljedice opoziva

Ukoliko opozovete ovaj ugovor, dužni smo vratiti sve uplate koje smo primili od Vas, uključujući i troškove isporuke (sa izuzećem dodatnih troškova koji su nastali Vašim odabirom druge vrste isporuke, kod koje se ne radi o ponuđenoj, povoljnijoj standardnoj isporuci koju smo ponudili) bez odgađanja i najkasnije unutar 14 dana od dana kada smo zaprimili Vašu obavijest o opozivu ovog ugovora. Za povrat novca koristimo istu vrstu plaćanja koju ste koristili kod ove transakcije, osim, ukoliko smo sa Vama izričito dogovori neki drugi način; ni u jednom slučaju Vam za povrat nećemo zaračunavati nikakvu naknadu. Možemo uskratiti povrat novca do povrata robe ili do dokaza da je roba poslana natrag, ovisno što nastupa ranije.

Ako je gubitak vrijednosti robe posljedica činjenice da je roba korištena na način koji nije neophodan za provjeru kvalitete, odgovorni ste za gubitak vrijednosti.

Dužni ste bez odgađanja i u svakom slučaju najkasnije unutar 14 dana od dana kada ste nas obavijestili o opozivu ugovora robu

niceshops GmbH
Saaz 99
8341 - Paldau
AT

poslati natrag ili istu nam predati. Rok je održan, ukoliko ste robu poslali prije isteka roka od četrnaest dana. Neposredne troškove povrata robe snosite sami.

Ne mogu se opozvati ugovori za robu koja se proizvodi nakon narudžbe ili za koju proizvodnju je mjerodavan individualni odabir ili odredbe potrošača ili koja je jasno načinjena za osobne potrebe potrošača.

Opširne informacije na temu povratne pošiljke možete pronaći ovdje .

Pravo na opoziv ne odnosi se na sljedeće ugovore:

Potrošač nema pravo odustati od ugovora na daljinu ili ugovora izvan poslovnih prostorija

 • Usluge ako je niceshops GmbH pružila uslugu u cijelosti. Međutim, samo ako je niceshops GmbH počelo ispunjavati ugovor prije kraja razdoblja za opoziv prema § 11 FAGG zbog Vašeg izričitog zahtjeva (§ 10 FAGG), a uz to
  • ste prije početka pružanja usluga potvrdili da gubite pravo na opoziv nakon potpunog ispunjenja ugovora, ili
  • ste izričito pozvali niceshops GmbH da provedu popravak
 • Robe ili usluge čija cijena ovisi o fluktuacijama na financijskom tržištu na koje niceshops GmbH nema utjecaja i koje se mogu pojaviti unutar razdoblja za opoziv,
 • Roba koja je izrađena prema specifikacijama kupca ili je jasno prilagođena osobnim potrebama,
 • Roba koja se može brzo pokvariti ili čiji bi rok upotrebe uskoro prekoračen (npr. kvarljiva hrana),
 • Roba koja se isporučuje zapečaćena i nije prikladna za vraćanje iz zdravstvenih ili higijenskih razloga ako joj je pečat uklonjen nakon isporuke (npr. proizvodi za higijenu ili njegu),
 • Roba koja je zbog svoje prirode bila neodvojivo pomiješana s drugom robom nakon isporuke,
 • Alkoholna pića čija je cijena ugovorena prilikom sklapanja ugovora, ali koja se ne mogu isporučiti prije 30 dana od sklapanja ugovora, a čija trenutna vrijednost ovisi o fluktuacijama na tržištu nad kojima {company_name } nema utjecaja,
 • Zvučne ili video snimke ili računalni softver isporučeni u zapečaćenom pakiranju ako su otpečaćeni nakon isporuke,
 • Novine i časopisi, osim ugovora o pretplati za dostavu takvih publikacija,
 • Usluge u području smještaja osim stambenog, prijevoza robe, iznajmljivanja motornih vozila i dostave hrane i pića te usluge koje se pružaju u vezi sa slobodnim aktivnostima, u svakom slučaju kada je ugovorom ugovoreno određeno vrijeme ili vremenski period za izvedbu ugovora od strane niceshops GmbH,
 • Pružanje digitalnog sadržaja koji se ne isporučuje na fizičkom nosaču podataka (npr. preuzimanja, e-knjige,...), ako je niceshops GmbH počelo ispunjavati ugovor prije isteka roka za povlačenje prema § 11. FAGG (tj. digitalni sadržaj je spreman). Međutim, pravo na odustajanje prestaje samo u onim slučajevima u kojima ste dužni izvršiti plaćanje prema ugovoru, u kojem ste također
 • izričito pristali na početak ispunjenja ugovora prije isteka roka za opoziv, ili
 • potvrdili da ste svjesni da ćete izgubiti pravo na odustajanje zbog preranog početka izvršenja ugovora, i
 • niceshops GmbH vam je dostavio kopiju ili potvrdu u skladu s odjeljkom 5 (2) ili odjeljkom 7 (3) FAGG.

Nadalje, potrošač nema pravo odustati od ugovora u slučaju ugovora o hitnom popravku ili održavanju, ako je potrošač izričito zatražio posjet trgovca radi obavljanja ovog posla. Ako tijekom takvog posjeta trgovac pruža druge usluge koje potrošač nije izričito zatražio ili isporučuje robu koja nije nužno potrebna kao rezervni dijelovi za održavanje ili popravak, potrošač ima pravo odstupiti od ugovora u odnosu na te druge usluge ili robu.

Kliknite ovdje kako bi skinuli ogledni primjerak obrasca za opoziv.

Završetak informacija o opozivu